Üdvözlök mindenkit a Mecseki Kisvasút hivatalos honlapján.

A Mecseki Kisvasút a Pécsi Önkormányzat tulajdona. 
Kezelője a Pécsi Kultúrális Központ(PKK). 
Az üzemeltetéssel A Mecseki Kisvasútért Alapítvány van megbízva.
 A kisvasút az állatkert és a vidámpark között közlekedik.
20 fő fölött csoportos utazási kedvezményeket nyújtunk!
Érdeklődni lehet:
Andróczi István - 06-20-355-46-41
muki1962@citromail.hu        

Szeretettel várunk mindenkit

Megközelíthető:
Pécsi főpályaudvarról 34, 35 buszokkal

Lásd a térképen

 

Jegyárak:

Menetjegyet 2 év felett kell váltani.
1 útra, 2 év felett egységesen 300 Ft/fő. Oda –vissza útra 500 Ft/fő.
Csoportoknak, 20 fő felett, 200 Ft/fő 2 év felett egységesen, gyerek, felnőtt.
Tel. : 06-20-355-46-41         Adó sz. 18305953-1-02


Aki megmentette a Mecseki Kisvasutat

A Mecseki Kisvasút több mint fél évszázada szállítja a pécsi és a Pécsre látogató apróságokat és szüleiket az Állatkert és a szép emlékű Vidámpark közötti aprócska távon. A kisvonatot azonban nem csak kisgyerekek szeretik, hanem az mozdony vezetője is. Annak ellenére, hogy a Mecseki Kisvasút megszűnésének hírét sokan keltették már sokszor, de szerencsére egyiknek sem volt alapja, a kisvasút ugyanis köszöni, jól van, és a mai napig üzemel – több mint fél évszázada. Andróczi István, az üzemeltető Mecseki Kisvasútért Alapítvány alapítója és a kisvasút masinisztája lapunknak elmondta, hogy a kisvasút 1962-ben épült, az országban akkoriban népszerű úttörővasutak mintájára, szorgos társadalmi munkával. Magyarország legrövidebb vasútja – mindössze 800 méter hosszú – a jelenleg felújítás alatt álló Állatkert, és a régóta kihalt Vidámpark között közlekedik, a környéken túrázók bizonyára sokszor hallották már ismerősen csengő kürtszavát és csengettyűjének hangját. Andróczi pedig – aki foglalkozása szerint mozdonyvezető a MÁV-nál – imádja Pécs apró kis vonatát. A ritkaságszámba menő C-50-es aszimmetrikus mozdony három színes kis vagont húz maga után, Andróczi pedig a rövidke távot óránként háromszor-négyszer teszi meg vele, ha van utasa, ha nincs.Ha a vonaton utaznak gyerekek, akkor a munka gyorsan és örömben telik, ha viszont épp nincs senki a kocsikban – tette hozzá nevetve – a mozdonyvezetés a gyönyörű táj ellenére is unalmassá tud válni. Ez pedig érthető is, hiszen Andróczi már több mint 25 éve hajtja a kisvonatot, ami az évek során rendkívül a szívéhez nőtt. Több ez már hobbinál, az élete részévé vált, a mindene lett. A mozdonyvezető munkájában a legjobban a gyerekeket szereti, akik a kisvasút leghálásabb közönsége, ahogy felhúzzák a vagonokba kikészített kis kalauz és masiniszta sapkákat, ahogy lengetik a sárga zászlót, annál Andróczi számára nincs nagyobb öröm. A gyerekek meglátása szerint a kisvasútban a MÁV hangos monstrumainak kisebb mását látják, ami méretben hozzájuk közelebb áll, színes is, csilingel is, így pedig közelebbivé is válik a számukra. A másik érv a kisvasút népszerűsége mellett az, hogy ma már a gyerekek egyre kevesebbet ülnek vonaton, sokkal többet autóznak, így pedig a vonatozás mindig egy kicsit élményszerűvé válik. Andróczi elmondta, hogy ugyan főállásban is vonatokat vezet a MÁV-nál, de mégis mindig siet a kisvasúthoz, ahogy adódik rá ideje. A kisvasúthoz fűződő szoros viszonya 1986-ra nyúlik vissza, amikor is a szocialista vezetés alatt 3 évre leállt a vonat. Az újjáélesztés pedig Andróczi nevéhez fűződik, aki 1989-ben az egyedüli megoldásnak azt látta, ha saját vállalkozás keretén belül viszi tovább a kisvasutat. Az engedélyt csak “mutatványosként” tudta kiváltani, ami miatt – mondta – összes munkatársa ezzel heccelte és mutatványosnak hívta. Eleinte egy nyugdíjas mozdonyvezető segítségével fuvarozták a pécsi porontyokat, később pedig egyre többen lettek, a kilencvenes években pedig megalapították a Mecseki Kisvasútért Alapítványt, amelynek keretében a mai napig működik a pöttömnyi vonat.
A teljes cikk, képekkel az alábbi linken olvasható:
http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/mecseki-kisvasut-szerelmese

Az alábbi linken pedig egy videó látható a Mecseki Kisvasútról:
https://www.youtube.com/watch?v=O5HPmR-S8us

Pécsi Kultúrális Központ


Mecseki Kisvasutat


Személyszállítási üzletszabályzataHorzsa Gábor igazgató

Érvényes: 2014-től Jóváhagyta a Nemzeti közlekedési Hatóság

Rövidítések és fogalmak:
Vtv. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Személyazonosításra alkalmas igazolvány hatóság vagy közintézmény által kiadott, az utas személyazonosítására alkalmas arcképes, sorszámozott igazolvány (személy igazolvány, útlevél, diákigazolvány, jogosítvány)
Utas: A Mecseki Kisvasút személyszállításait igénybe vevő természetes személy
Fogyatékkal élő személy: bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármely fizikai, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez
Kísérő: a fogyatékkal élő utassal abból a célból együtt utazó személy, hogy a fogyatékkal élő személyt utazása során, illetve vasúti területen történő közlekedésben segítse
Kísérő kutya: a fogyatékkal élő utassal abból a célból együtt utazó kiképzett, kiképzéséről igazolással rendelkező kutya, hogy a fogyatékkal élő személyt utazása során, illetve vasúti területen történő közlekedésben segítse
Menetdíj: A díjszabási előírások szerint megállapított díj
Menetjegy ára az utas által igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértéke Honlap A Mecseki Kisvasút hivatalos weboldala, mely a http://www.mecsekikisvasut.extra.hu címen érhető el

I. fejezet
1. Bevezetés

1.1 A Mecseki Kisvasút Üzletszabályzatának szabályai
?a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: vtv.)
? a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény
? A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.)
2.1 Díj ellenében végzett személyszállítás, melyet bárki igénybe vehet
2.2 A személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás:
? kerékpárszállítás
? élő állat szállítás
3. A Mecseki Kisvasút Üzletszabályzata
3.1 A Mecseki Kisvasút személyszállítási szerződés – jogszabályokban nem szabályozott – részletes feltételeit a Ptk-nak az általános szerződési feltételekre vonatkozó szabályai alapján állapítja meg.
3.2 A Mecseki Kisvasút által végzett szolgáltatások díját a Díjszabás tartalmazza, a hatályos jogszabályok és a Mecseki Kisvasút Üzletszabályzat rendelkezéseit figyelembe vételével.
3.3 A Mecseki Kisvasút Üzeltszabályzata figyelembe veszi az utasok jogait, különös tekintettel a fogyatékkal élő személyek utazásának elősegítésére.

II. fejezet

1. A személyszállítási szerződés létrejötte és megszűnése
1.1 A szerződés létrejötte
? Az utas és a Mecseki Kisvasút közötti személyszállítási szerződés a menetjegy megvásárlásával jön létre.
? 1.2 A szerződés megszünése
A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos.
2. Utazáshoz való jog
2.1 A Mecseki Kisvasút a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét valamennyi utazni kívánó személy számára lehetővé teszi, ha:
? az utas a Mecseki Kisvasút Üzletsztabályzat feltételeit elfogadja
? az utas a menetdíjat megfizeti
2.2 A Mecseki Kisvasút a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utas a személyszállításból kizárható, ha:
?az utas botrányosan viselkedik vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
? magatartásával a közlekedés, biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek épségét veszélyezteti,
? ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti
? a járműbe kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz
? a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, és nem vált menetjegyet

3. A felek jogai és kötelezettségei
3.1 A Mecseki Kisvasút Üzletszabályzat rendelkezéseit betartó, érvényes menetjeggyel rendelkező személynek jogában áll a szolgáltatást igénybe venni.
3.2 A szolgáltatást a magatehetetlen személy, valamint a 6 éven aluli gyermek kizárólag kísérővel veheti igénybe.
3.3 Magatartási szabályok
3.3.1 Az utas csak a megállóhelyen szállhat fel, illetve le a vonatról.
3.3.2 Az utas az utazás ideje alatt köteles tartózkodni a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utas kiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól
3.3.3 A vasúti kocsiban, illetőleg az állomás területén tilos a dohányzás
3.3.4 A vasúti kocsiban tartózkodó utasnak olyan magatartást kell tanúsítani, ami nem zavarja utastársait. Ezért a Mecseki Kisvasút kocsijaiban tilos:
- kéregetni, engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatni
- az ablakon bármit kidobni
- az ülésre védőtakaró nélkül felállni, lábat vagy lábbelit feltenni
- az utasok ruházatát, poggyászát, a járművet vagy a berendezési tárgyat bepiszkítani, megrongálni

4. Utas tájékoztatás
4.1 A Mecseki Kisvasút az utasok tájékoztatását az alkalmazott árakról a hivatalos honlapon, illetve az állomáson jól látható helyen kifüggesztett hirdetményben biztosítja.

III. fejezet

1./A Mecseki Kisvasút a Pécsi Önkormányzat tulajdona. Kezelője a Pécsi Kulturális Központ. Üzemeltető a Mecseki Kisvasútért Alapítvány. Közlekedik Pécsen az Állatkert és a Dömörkapu között, mindösszesen 570 méteren.
2./. Díjszabás
A./ Menetjegy
A Mecseki kisvasúton (továbbiakban: vasút) a vasút munkatársaitól az állomáson vagy a vonaton váltható menetjegy.
B./ Jegyárak:
Minden jegy 300 Ft 1 útra, oda-vissza 500 Ft/fő , kettő év felett egységesen gyerek,felnőtt. Csoportos kedvezmények. (20 fő fölötti létszám esetén) 200 ft/fő gyerek, felnőtt!
C./ A menetjegy formája
A menetjegy kiadható készjegyként vagy az utasok számának és a kedvezmények tételes megjelölésével számlatömbön. Ez utóbbi esetben utazáskor a számla szolgál menetjegyként.
D./ A menetjegy ellenőrzése
A menetjegyet a vasút munkatársai vagy megbízottai útján ellenőrzi. Az ellenőrzést végzők jogosultak a menetjegyet elkérni az utazás teljes időtartama alatt, és az állomások területén.
E./ Kizárás az utazásból
Azonnal kizárható az utazásból az a személy, aki menetjegyét nem váltja meg, a személykocsiba nem szállítható tárgyat visz be, a járművön dohányzik, szeszes italt vagy kábító hatású szert fogyaszt, illetve annak hatása alatt áll, fertőző betegségben szenved.

3./ Menetrend
Vasárnap és Ünnepnapok 10-16. óráig
Január 1 – Március 14-ig.
Vasárnap 10 – 16 óráig.
Márc. 15. – Ápr. 30. között
Szombat, és Ünnepnapokon 10-17. óráig
Máj. 1. – Szept. 30. között
Mindennap 10-18.óráig szeptemberben 10-17-ig
Októberben: Szombat, Vasárnap és ünnepnap 10-17 óráig
Nov. 1. – Dec. 31. között
Vasárnap és Ünnepnapokon 10-16. óráig

4./ . Kedvezmények
A./ Díjmentes utazás
Díjmentesen utazhatnak gyermekek 2. éves korukig, szülői kísérővel,
B./ Kedvezményes menetjegy,
Lásd. 2. B bekezdés,
5./ Poggyászdíjszabás
A./ Kézipoggyász
Díjmentesen szállítható-amennyiben külön férőhelyet nem foglal el, a fel- és leszállást nem akadályozza: kézipoggyász, hátizsák,, egy pár síléc, szánkó, gyermekkocsi, stb.
B./Állatok
Díjmentesen szállítható kistestű állat ölben, vak vezető kutya, a rendvédelmi és katasztrófa- elhárítási szervek munka kutyái.
A szállított állat nem lehet az utastársak terhére, a járműveket nem szennyezheti be.
C./ Egyéb poggyászokű
A forgalmi helyzetnek megfelelően a vonatszemélyzet egyedi engedélyével vehető fel kedvezményes árú menetjegy váltása mellett kerékpár, vagy más, kézipoggyászként nem szállítható tárgy.
5. Utasbiztosítás, Biztonsági szabályok
A./ Személyszállító vonatokon nem szállítható tűz- vagy robbanásveszélyes anyag, töltött lőfegyver, illetve minden olyan tárgy, mely kárt tehet személyekben vagy a járművekben, beszennyezheti azokat, vagy balesetet okozhat. Tilos mozgó járműre le és felszállni, kihajolni veszélyes.
6. Panaszkezelés, észrevételek bejelentése
6.1 A Mecseki Kisvasút az utasok észrevételeit fogadja és kivizsgálásukról gondoskodik. Az észrevételek fogadása és megválaszolása magyar nyelven történik.
6.2 A Mecseki Kisvasút a pénztárban Vásárlók könyvét helyezett el.
6.3 A Pécsi Kulturális Központ biztosítja, hogy az utas véleményét, észrevételét, panaszát bejelente:
a.) postai úton: Pécsi Kulturális Központ 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6.
b.) elektronikus formában: info@pecsikult.hu
c.) www.pecsikult.hu
d.) telefonon: 06-72/ 551-052
e.) Mecsek Kisvasútért Alapítvány képviselőjénél Andróczi István tel: 06-20/355-4641
Pécs,2014-03-08
Záradék: A Pécsi Kulturális Központ kezelésében lévő Mecseki Kisvasút személyszállítási üzletszabályzata 2014. március 8-án lépett hatályba, az 195/2016 (VII.13) kormány rendelet hatályba lépése miatt került módosításra 2016. november 21-én.

Pécs, 2016. november 21.

Horzsa Gábor igazgató

 

Ön a(z): 13991. látogatónk

  Valid CSS!  Powered by MySQL  Powered by PHP  Use Firefox!